Moral og etikk

Skysskarn AS tolererer ikke, og vil motarbeide alle former for korrupsjon i offentlig og privat sektor. Vi kan ikke tilby, gi, godta eller motta, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for oss selv eller andre.

Våre etiske retningslinjer uttrykker den etiske standard som gjelder for alle våre medarbeidere. Alle har et ansvar for egne handlinger. Og alle skal ta avstand fra og bekjempe uetisk framferd.

Gode råd til våre kunder

● Lei på stasjon fremfor på flyplassen. Da unngår du leveringskostnad.

● Unngå enveisleie. Det koster gjerne flere tusen kroner ekstra.

● Noter alle skader og riper på skadeskjemaet før du sjekker ut bilen, så du ikke må betale for andres skader.

Ta bilder eller film alle sider av bilen ved avhenting og levering. Bruk dette som dokumentasjon ved krav om erstatning.

● Fotografer kilometerstand ved utleie og innlevering. Da unngår du tvister om faktisk kjørelengde.

● Undersøk hvilke land kontrakten tillater at du kan kjøre til før du krysser grenser.

● Fyll opp tanken før retur. Det er dyrt å la oss fylle opp for deg.

God tur 🙂